HR   |
  EN  
    Ovlašteni zastupnici ispred Europskog patentnog ureda i
Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske
 
   

Adresa:
Milivoja Matošeca 2
10090 Zagreb
Croatia

Kontakt:
tel: +385 1 375 88 07
fax: +385 1 222 36 40
e-mail: info@vivalang.hr

  O nama

VivaLang d.o.o. je mlada firma koja zapošljava stručnjake koji u području stjecanja zaštite, provođenja i komercijalizacije Intelektualnog vlasništva (IV) imaju više od 10 godina iskustva. Između ostaloga, VivaLang zapošljava stručnjaka ovlaštenog za zastupanje ispred DZIV-a i EPO-a
Tihomir Draguna. Ekspert je sudjelovao u većini EU, WB projekata koji su usmjereni na razvoj infrastrukture IV u Republici Hrvatskoj.

Tihomir Dragun je bio ključni ekspert na slijedećim projektima:

  • CARDS 2003 projekt in RH: “Razvoj infrastrukture za komercijalizaciju intelektualnog vlasništva za R&D (akademsku) zajednicu u Hrvatskoj”
  • Izrada nacrta Zakona i Pravilnika o patentu
  • Priprema Strategije i akcijskog plana za razvoj Sektora za patente u DZIV-u
  • Implementacija PCT procedura u okviru DZIV-a
  • Implementatacija revidiranog MKP-a u okviru IT baza DZIV-a
  • Prisustvovanje na PCT i MKP radnim grupama i ekspertnim odborima u WIPO u Ženevi
  • Prisustvovanje na generalnoj skupštini WIPO-a u Ženevi
Vjerujemo da ćemo kroz blisku suradnju sa klijentima uz pružanje optimalnog profesionalnog savjeta u pogledu pravnih, tehičkih i komercijalnih aspekata njihovog IV, postati najbolja tvrtka u regiji u području stjecanja, provođenja i komercijalizacije IV.