HR   |
  EN  
    Ovlašteni zastupnici ispred Europskog patentnog ureda i
Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske
 
   

Adresa:
Milivoja Matošeca 2
10090 Zagreb
Croatia

Kontakt:
tel: +385 1 375 88 07
fax: +385 1 222 36 40
e-mail: info@vivalang.hr

  Autorska i srodna prava
  1. Stručne pravne konzultacije u području autorskih i srodnih prava
  2. Zastupanje klijenata prilikom pregovaranja i konzultacije u vezi ugovora i dokumenta o prijenosu prava
  3. Izrada ugovora i licenčnih ugovora
  4. Zastupanje ispred sudova u pogledu povrede autorskog prava i srodnih prava