HR   |
  EN  
    Ovlašteni zastupnici ispred Europskog patentnog ureda i
Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske
 
   

Adresa:
Milivoja Matošeca 2
10090 Zagreb
Croatia

Kontakt:
tel: +385 1 375 88 07
fax: +385 1 222 36 40
e-mail: info@vivalang.hr

  Patent

PRETRAŽIVANJE, PISANJE I VOĐENJE POSTUPAKA ZA STJECANJE PATENTNE ZAŠTITE

Pretraživanje, pisanje patentnih prijava u području:

 1. Strojarstva i elektrotehnike
 2. Industrijskih postupaka i sustava
 3. Izuma koji se implementiraju pomoću računala – software-a
 4. Opreme i alata
 5. Kemije
 6. Farmaceutike
 7. Biotehnologije

U pogledu pretraga nudimo slijedeće tipove pretraga:

 1. Pretraživanje stanja tehnike
 2. Pretraga na mogućnost stavljanja u promet i pretraga da li postoji obaveza tajnosti podataka za farmaceutske proizvode
 3. Pretraga sudskih sporova
 4. Pretraga patentne familije/pretraga ekvivalentnosti
 5. “Landscaping“

U pogledu vođenja postupka nudimo slijedeće usluge:

 1. Pisanje patentnih prijava
 2. Podnošenje patentnih prijava
 3. Zastupanje ispred relevantnih patentnih ureda
 4. Zastupanje u postupcima poništaja, ukidanja, opozicije i žalbe
 5. Plaćanje pristojbi za održavanje patenata
 6. Sastavljanje odgovora na službene radnje
 7. Upis promjene imena, adrese i pravnog statusa nositelja/podnositelja
 8. Upis promjene koji se odnosi na spajanje ili prijenos prava
 9. Upis licence
 10. Vođenje postupka za ishođenje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti (SPC), kao i održavanje svjedodžbe (SPC)