HR   |
  EN  
    Ovlašteni zastupnici ispred Europskog patentnog ureda i
Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske
 
   

Adresa:
Milivoja Matošeca 2
10090 Zagreb
Croatia

Kontakt:
tel: +385 1 375 88 07
fax: +385 1 222 36 40
e-mail: info@vivalang.hr

  Registracija imena domene
  1. Registracija imena domene
  2. Pretraga imena domene
  3. Opozicija-prigovor na registraciju
  4. Rektifikacija ili ukidanje
  5. Akcije zaštite i protiv povrede prava protiv imitatora