HR   |
  EN  
    Ovlašteni zastupnici ispred Europskog patentnog ureda i
Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske
 
   

Adresa:
Milivoja Matošeca 2
10090 Zagreb
Croatia

Kontakt:
tel: +385 1 375 88 07
fax: +385 1 222 36 40
e-mail: info@vivalang.hr

  Tihomir Dragun

OBRAZOVANJE:

Prirodoslovno-matematički fakultet, kemija, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska dipl. ing. kemije, 1996

PROFESIONALNO ISKUSTVO:

Član Žalbenog vijeća za patente Republike Hrvatske – od 2015

Član Odbora za biotehnologiju Komore europskih patentnih zastupnika – od 2011

Član Ocjenjivačkog suda na izložbama inovacija ARCA 2014. i 2013.

Konzultant na području intelektualnog vlasništva, zastupnik za patente i žigove, od prosinca 2007 - VivaLang d.o.o.

Pretraživanje stanja tehnike iz područja farmaceutike, biotehnologije i dijetetike bilo da se radi o patentima ili žigovima, što uključuje poništaj postojećih patenata stranih multinacionalnih kompanija, odgovore na prigovore i zahtjeve za poništaj žigova hrvatskih tvrtki podnijetih od strane stranih multinacionalnih kompanija i dr.

"Freedom to operate" pretraživanje i savjetovanje hrvatskih generičkih kompanija u svezi stavljanja generičke inačice pojedinog lijeka na hrvatsko tržište, "landscaping", pisanje patentnih prijava iz područja kemije/farmaceutike, odgovori na službene akcije DZIV RH, EPO-a, zastupanje Sveučilišta u Zagrebu, Instituta "Ruđer Bošković" ispred Europskog patentnog ureda; pisanje mišljenja trećih strana za postupke ispred EPO-a, zahtijevanje poništaja patenata ispred Slovenskog patentnog ureda, EAPO-a.

Usluge savjetovanja vezano na postupke komercijalizacije izuma, traženja ulagača i strateških partnera, davanju licencija, izradi licenčnih ugovora, povlačenju sredstava iz programa financiranih od strane RH, savjetovanja u svezi optimizacije klijentovog portfolija intelektualnog vlasništva.

Zastupanje Farmala d.d. i Plive d.d. i drugih klijenata.

Ekspert na području intelektualnog vlasništva, studeni 2006 – studeni 2007 - Forinpro d.o.o.

Savjetovanje poslovnih subjekata u svezi optimiziranja IP portfolija, upravljanja s IP portfolijom, usklađivanje IP s osnovnom poslovnom djelatnošću, osmišljavanje pasivnog i aktivnog pristupa kod ostvarivanja odnosno korištenja IP, edukacija inovatora i malih poduzeća.

Ključni ekspert u projektu Europske komisije CARDS 2003, veljača 2006 – kolovoz 2007 AEA Technologies, Zagreb

Stvaranje infrastrukture za razvoj intelektualnog vlasništva unutar R&D zajednice; opremanje tri pilot institucije s potrebnim alatima za samostalno vođenje poslova vezanih za komercijalizaciju intelektualnog vlasništva, predavanja o poslovnim aspektima intelektualnog vlasništva na ukupno 7 radionica (workshop-ova); savjetovanje u pogledu poslovnih planova, a u vezi licenciranja i stvaranja spin-off kompanija; prijenos najbolje svjetske prakse vezane za upravljanje s intelektualnim vlasništvom, posebice patentima od trenutka nastanka ideje, preko realizacije ideje, podnošenja prijave patenta, preko optimalnog odabira zemalja za nacionalizaciju do strategije prema postojećem intelektualnom vlasništvu konkurenata; prijenos temeljnih načela pisanja patentnih prijava, s naglaskom na semantičko ustrojstvo patentnih zahtjeva.

Zastupnik za patente, studeni 2003 – studeni 2006 - PRODUCTA d.o.o. Registrirani zastupnici za zaštitu intelektualnog vlasništva, Zagreb

Pretrage stanja tehnike, posebice iz područja farmaceutike; "freedom to operate" pretrage, posebice iz područja farmaceutike, pisanje patentnih prijava iz područja farmaceutike; odgovori na službene akcije hrvatskog i međunarodnog ureda za patente te priređivanje odgovora na službene akcije europskog i američkog ureda za patente; poništavanje važenja patenata; valuacija nematerijalne imovine; DCF-NPV analiza tehnologija u ranoj fazi razvoja; definiranje tržišta, njegova segmentacija i cjenovna diskriminacija; osmišljanje poslovnih planova; definiranje strategije razvoja generičkih farmaceutskih kompanija u Hrvatskoj.

Patentni ispitivač, 1999 – 2003 - Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske, Zagreb

Pretraživanje stanja tehnike; supstancijalno ispitivanje patentnih prijava; koautor Zakona o patentima (2003).

Kontrola i osiguranje kvalitete, 1997 – 1999 - Imunološki zavod, Zagreb

Kontrola kvalitete ulaznih supstanci i gotovih proizvoda, validacija analitičkih metoda u skladu s GLP i GMP, stabilitetne studije, uvođenje sustava osiguranja kvalitete.

NAJVEĆI USPJESI:

Poništaj Novonordiskovog patenta za lijek protiv dijabetesa – REPAGLINID (Novonorm).

Poništaj hrvatskog, slovenskog, ruskog i europskog patenta kojim je bila zaštićena samonosiva konstrukcija od lakog betona, a čiji je nositelj Xella po nalogu male hrvatske tvrtke MS plan.

Realizacija patentne zaštite za izum Bakterijske kulture za razgradnju atrazina.

Ishođenje patenta ispred EPO-a za izum Sustava za in silico anotaciju gena i genskih klastera te za in silico generiranje novih biološki aktivnih supstanci (u ime Novalis d.o.o, odnosno GenQuad, izrada patentne prijave i provedba).

Uspješna obrana Farmalova žiga LOPIN od zahtjeva za poništaj koju je podnijela Novartisova kompanija Sandoz na temelju prava na raniji žig.

Realizacija nekoliko licenčnih ugovora u kojima su stjecatelji licencije bile male hrvatske kompanije.

DODATNO ISKUSTVO:

Profesionalni razvoj

Radionica o tehnikama ispitivanja i pretraživanja patentnih prijava, Njemački patentni ured, München, Njemačka, 2000

WIPO certifikat za uspješno završenu e-školu radnog naziva "Introduction to Intellectual Property", 2001

Seminar "Patent Summer School" organiziranom od strane Management Forum, London, UK, 2003

Infroma Ibc seminaru "US Patent system", Pariz, Francuska, 2003

Sudjelovao na WIPO radnoj grupi za reviziju Međunarodne klasifikacije patenata, Ženeva, Švicarska, 2001-2003

Završeno osposobljavanje za trenera budućih pristupnika Europskom kvalifikacijskom ispitu za izdavanje dozvole za zastupanje klijenata ispred Europskog patentnog ureda, od veljače 2009 do lipnja 2010 te u sklopu istog prisustvovanje radu Technical Board of Appeal Europskog patentnog ureda.

JEZICI:

Engleski – u govoru i pismu

RAČUNALNA OPISMENJENOST:

MS Office programski paket