HR   |
  EN  
    Ovlašteni zastupnici ispred Europskog patentnog ureda i
Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske
 
   

Adresa:
Milivoja Matošeca 2
10090 Zagreb
Croatia

Kontakt:
tel: +385 1 375 88 07
fax: +385 1 222 36 40
e-mail: info@vivalang.hr

  Žigovi i dizajn
 1. Pretrage na identičnost/sličnost te mišljenje da li žig/dizajn može biti registriran u pojedinoj zemlji
 2. Vođenje postupka po nacionalnim i međunarodnim prijavama
 3. Održavanja
 4. Dopisi vezani uz zaštitu i provedbu prava
 5. Upis promjene imena, adrese i pravnog statusa
 6. Upis promjene koji se odnosi na spajanje i prijenos prava
 7. Upis licenci
 8. Podnošenje zajedničkog i/ili jamstvenog žiga i vođenje postupka po istim

Vođenje postupka po nacionalnim i međunarodnim prijavama

 1. Podnošenje prigovora
 2. Očitovanje na prigovore
 3. Podnošenje zahtjeva za ukidanje registracije i očitovanja na podnesene zahtjeve
 4. Očitovanje na službene dopise vezane uz apsolutne i relativne razloge odbijanja
 5. Podnošenje zahtjeva za opoziv
 6. Očitovanja na zahtjev za opoziv